Västerbottens Sportfiskeklubb (VSK)

 • Klubben har sitt säte i Umeå
 • Är öppen för personer bosatta i Västerbotten (eller med anknytning till Vb)
 • Har fn 121 medlemmar varav 67 ordinarie medlemmar
 • Person kan väljas in som medlem i klubben efter förslag från VSK-medlem
 • Juniorer (under 18 år) väljs in som medlemmar efter beslut av styrelsen
 • Klubben har två (2) ordinarie sammanträden , höst och vår
 • Klubbens styrelse utgörs idag av:
       - Ulf Edlund, Ordförande
       - Henrik Strömberg Croné, Vice ordförande
       - Bengt Järvholm, Skattmästare
       - Göran Kempe, Sekreterare
       - Joakim Lavin, Klubbmästare
       - Birger Nordfjell, Fiskevärd
       - Mats Nilsson, Undomsansvarig
       - Olle Hagner, Tävlingsansvarig
 • Klubbens vatten utgörs av:
       - Del av Juktån
 • Kubben har:
       - Tillsyn och bedriver fiskevård på sitt vatten
       - Olika fiske aktiviteter
       - Flugbindningskvällar
       - m.m.
 • Klubben bedriver sitt fiske enligt Sportfiskarnas etiska regler

 

Du är här: Home Om VSK Information om VSK