Fiske i Övre-Juktådalen

Juktån sett från luften – från Överst-Juktan till Fjosokken 2010 
(Foto: A. Selander)

Juktån nedströms – bilder i marknivå från Överst-Juktan till Fjosokken 
(Foto A. Selander)

Länk till Fjällfiske 2018

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.1dfa69ad1630328ad7c5f6b2/1526068407591/Fjallfiske%202018_Lansstyrelsen_Vasterbotten%20WEBB.pdf

Fiskeregler för Juktån mellan ÖverstJuktan & Fjosokken 2018

1.  ÖverstJuktan-Diksele:  Endast flugfiske med flugspö, max 2 fiskar/dygn, fönsteruttag 30-40 cm.

2. Diksele-Irland: Allmänt fiskeförbud, endast ortsbor/arrende.

3. Irland- Rastiselsbron: Endast flugfiske med flugspö, max 2 fiskar/dygn, fönsteruttag 30-40 cm.

4. Rastiselsbron-Fjosokken: Ej maskmete, max 3 fiskar/dygn, minimimått 30 cm.

Fiskeförbud

Allmänt fiskeförbud inom orange-markerat område.

Fiskekartor med namn på fiskeplatser mellan överstjuktan och fjosokken.

ÖvertsJuktan-Dikselet
Mellan- Dikselet-Rastesel
Nedre- Rastesel-Fjosoken

Länk till var du köper statens fjällfiskekort som gäller för området.

https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/privat/jakt-och-fiske/fiske/fiska-i-fjallen.html

https://www.natureit.se/sv/buy/fishing
Klicka sen på Länsstyrelsen Västerbotten Län, Dygnskort statens vatten ovan odl gränsen Västerbotten, Välj område Sorsele.

Länkar till info och boende i närområdet.

Fiske i Sorsele kommun

Sorselefisket

Längs Övre Juktådalen, av Anders Selander

Walther & Anita Linders jakt&fiskestugor

Fjällsjönäs stugor på stugnet.se

Länsstyrelsens Björnstugan i Juktådalen
Björnstugan på karta