Om oss

 • Klubben har sitt säte i Umeå
 • Är öppen för personer bosatta i Västerbotten (eller med anknytning till länet)
 • Har för närvarande 121 medlemmar varav 67 ordinarie medlemmar
 • Person kan väljas in som medlem i klubben efter förslag från VSK-medlem
 • Juniorer (under 18 år) väljs in som medlemmar efter beslut av styrelsen
 • Klubben har två ordinarie sammanträden , höst och vår
 • Klubbens styrelse utgörs idag av:
  – Henrik Strömberg Croné, Ordförande
  – Andreas Mannberg, Vice ordförande
  – Bengt Järvholm, Skattmästare
  – Göran Kempe, Sekreterare
  – Thomas Berg, Klubbmästare
  – Birger Nordfjell, Fiskevärd
  – Ulf Lerner, Undomsansvarig
  – Joakim Lavin, Tävlingsansvarig
 • Klubbens vatten utgörs av:
  – Del av Juktån
 • Klubben har:
  – Tillsyn och bedriver fiskevård i övre Juktån
  – Olika fiskeaktiviteter
  – Flugbindningskvällar
  – m.m.
 • Klubben bedriver sitt fiske enligt Sportfiskarnas etiska regler