Övre Juktådalen

Fiske i övre Juktån

Länk till Fjällfiske 2019

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.35db062616a5352a22a1dada/1559743174729/Fjallfiske_2019.pdf

Fiskekarta med namn på fiskeplatser mellan Övertsjuktan och Fjosokken.

https://www.vsk-umea.se/wp-content/uploads/2019/06/Juktåkarta_Wiksell-v3.pdf

Länk till var du köper statens fjällfiskekort som gäller för området.

http://natureit.se/sv/buy/permit/450

Lokala fiskekortsförsäljare

Länkar till info och boende i närområdet.

Längs Övre Juktådalen, av Anders Selander

Walther & Anita Linders jakt&fiskestugor

Övre Juktådalen på facebook

Juktådalen